کتابهای تألیف شده PDF چاپ نامه الکترونیک

حل المسائل ریاضی عمومی 2

انتشارات پیام دانشگاهی (1385)

حل المسائل رياضي 3

انتشارات پيام دانشگاهي(1385)

حل المسائل زبان تخصصي

انتشارات پيام دانشگاهي(1388)

حل المسائل تحليل و طراحي الگوريتم ها

انتشارات پيام دانشگاهي(1388)

حل المسائل رياضي مهندسي

انتشارات پيام دانشگاهي(1388)

حسا ب ديفرانسيل و انتگرال

مقدماتي و هندسه تحليلي

انتشارات دلگشا(1388)

 

 

 


سخن روز

پیامبر اکرم(ص): دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.

Copyright © 2010   K A N Z I . I R  All Rights Reserved.
Create and Support by Majid Farhangfar