مقالات ریاضی به زبان انگلیسی
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مقالات چاپ شده در مجلات ISI 1055
2 مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی 717
3 مقالات ارسال شده برای مجلات (تحت داوری) 663
4 مقالات چاپ شده در بولتنهای کنفرانسهای بین المللی و همایشهای ملی 774
 


سخن روز

پیامبر اکرم(ص): دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.

Copyright © 2010   K A N Z I . I R  All Rights Reserved.
Create and Support by Majid Farhangfar